Teksty


Monitorowanie inwestycji Większość inwestycji private equity w Polsce nie ma charakteru pasywnego. Zaangażowanie inwestora Private Equity w zarządzanie idzie zazwyczaj w parze z wielkością inwestycji i wielkością zakupionych udziałów, a jego warunki są szczegółowo określone w umowie inwestycyjnej. Celem zaangażowania funduszu w nadzorowanie i/lub zarządzanie przedsiębiorstwem jest zwiększenie wpływu na […]

Po transakcji private equity


Wycena Jednym z najtrudniejszych elementów negocjacji założyciela z inwestorem Private Equity jest uzgodnienie (wycena) wartości przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się wiele metod wyceny (majątkowe, dochodowe, mieszane). Najczęściej wykorzystuje się kilka metod oszacowania wartości jednocześnie, choć niestety nie jest możliwe w każdym przypadku. Najtrudniej dokonać wyceny przedsięwzięć znajdujących się w […]

Negocjacje – wycena, term-sheet, umowa inwestycyjnaNegocjacje pomiędzy przedsiębiorcą a inwestorem rozpoczynają się już po wstępnej akceptacji projektu inwestycyjnego przez inwestora, a ich intensyfikacja następuje równolegle z natężeniem prac w ramach due diligence oraz charakteru ich rezultatów. Szybkość prowadzenia negocjacji (i ich sukces) jest więc ściśle uzależniona od jakości przygotowanych danych i stopnia przygotowania przedsiębiorcy. Po […]

Negocjacje z funduszem Private Equity


Due diligence to proces gromadzenia informacji, a następnie przeprowadzanie na ich podstawie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Teoretycznie, jest to „potwierdzenie” wszystkich informacji, które zostały wcześniej przekazane przez przedsiębiorcę, a praktycznie „rozbudowanie” wiedzy inwestora na temat inwestycji. Na ten proces składają się czynności badawcze, przeprowadzane na podstawie informacji […]

Due diligenceUzyskiwanie wiedzy przez inwestora na temat danego przedsięwzięcia odbywa się wielotorowo. Zapoznawanie się z treścią materiałów inwestorskich przygotowanych przez przedsiębiorcę specjalnie na użytek inwestorów, takich jak: (a) teaser inwestycyjny (b) prezentacja (c) model finansowy (d) biznes plan (e) memorandum Zapoznawanie się z treścią dokumentów, które zostały dostarczone inwestorowi na jego wyraźną […]

Informacja dla inwestora Private Equity


Czy wskaźnik IRR będzie wystarczająco wysoki w stosunku do ponoszonego ryzyka? Dla wszystkich inwestorów (nie tylko na kapitałowym rynku niepublicznym) jedną z najbardziej istotnych kwestii jest potencjalny zwrot na inwestycji i jego związek z ponoszonym ryzykiem. Inwestorzy private equity analizując potencjalne projekty mają na uwadze dodatkowe, zwiększone ryzyko inwestycji, które […]

Co interesuje inwestorów Private Equity?Przekazanie informacji na temat przedsięwzięcia jest pierwszym krokiem w kontaktach z funduszem. Musi być ono poprzedzone dokładnymi przygotowaniami. Inwestor będzie analizował dany projekt tylko raz, więc trzeba przedstawić przekonywujące dokumenty, które spowodują, iż postanowi się bliżej przyjrzeć danemu projektowi. Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem inwestora private equity danym projektem, będzie wzrastało […]

Inwestycja Private Equity


Poniżej przedstawione zostały główne zalety funduszy private equity. Kwestia wad funduszy PE została poruszona w Wady funduszy private equity. (1) Możliwość pozyskania finansowania na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. (2) Wsparcie długofalowego rozwoju – fundusz private equity, w przeciwieństwie do banku, nie koncentruje się na teraźniejszości. (3) Elastyczne podejście do ryzyka – […]

Zalety funduszy private equityKapitał private equity jest rozwiązaniem, które niesie za sobą wiele ograniczeń, choć z drugiej strony przedstawia duże możliwości wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to kapitał dostępny tylko dla niektórych przedsiębiorstw. Dla części przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt bankowy, dla innych, równie dobrym rozwiązaniem, będzie pozyskanie kapitału na rozwój […]

Wady funduszy private equity


Największą grupę nieformalnych inwestorów private equity (w odróżnieniu od instytucjonalnych inwestorów private equity) stanowią inwestorzy określani jako business angels. European Business Angels Network (EBAN) szacuje, że w Europie funkcjonuje około 125 tysięcy aktywnych inwestorów, a około 1 mln potencjalnych inwestorów określanych jako „business angels”. Definicja Business angels (anioły biznesu) to […]

Anioły biznesu (business angels)