Teksty


PSIK Nazwy większości funduszy działających w Polsce znajdują się na stronach PSIK, czyli Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. EVCA Lista tych samych funduszy oraz innych europejskich funduszy znajduje się na stronach EVCA, czyli European Private Equity and Venture Capital Association, organizacji zrzeszającej europejskie podmioty związane z inwestycjami private equity.  Od 2015 […]

Lista funduszy private equity


Komercyjne fundusze private equity są największymi dostawcami kapitałów private equity w Polsce. W uproszczeniu można powiedzieć, że istnieją dwa główne modele funkcjonowania funduszu private equity: (a) Funkcjonuje jeden podmiot zorganizowany jako spółka akcyjna (lub jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub(b) Funkcjonują dwa podmioty: fundusz właściwy i spółka zarządzająca. O funduszach […]

Funkcjonowanie funduszu private equityWielkość inwestycji Wielkość potencjalnej inwestycji jest zdefiniowana przez każdy fundusz indywidualnie, z tym, że dla przedsiębiorcy ważniejsza najczęściej jest dolna granica niż maksymalna (dobry projekt zawsze ściągnie dodatkowych koinwestorów). Ustalenie wielkości potencjalnych inwestycji zależy od wielu czynników, a w tym wielkości posiadanych przez fundusz środków, skłonności do ryzyka, przyjętej strategii […]

Wielkość i typ inwestycji funduszu


Inwestycje private equity dotyczą różnych faz rozwoju przedsiębiorstwa (“zasiew”, rozpoczęcie działalności, wczesny rozwój, ekspansja i dalszy rozwój) oraz przypadków specjalnych w jego funkcjonowaniu (np. MBO, MBI, IBO, retrukturyzacja, prywatyzacja). Faza “zasiewu” (seed financing) Jest to najwcześniejsza faza rozwoju przedsiębiorstwa, która obejmuje wszelkie działania przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności. Długość tej […]

Preferowane fazy rozwoju przedsiębiorstwaOgraniczenia Transakcje private equity w Polsce są realizowane praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki. Większość funduszy private equity działających w Polsce wyklucza inwestycje w przemysł ciężki czy nieruchomości oraz inwestycje “nieetyczne”, czyli projekty mogące być szkodliwe dla środowiska czy zdrowia, a w tym przemysł tytoniowy, produkcję czy handel bronią itp. Fundusze […]

Preferowane sektory inwestycji funduszu


Według EVCA w Europie działa ponad 1.300 podmiotów dokonujących inwestycji typu private equity, z czego około 30 jest obecnych “na stałe” w Polsce (posiada w Polsce przedstawicielstwa, aktywnie inwestuje itp.). Ta grupa podmiotów obejmuje przede wszystkim inwestorów formalnych (instytucjonalnych), czyli profesjonalistów w zakresie private equity, którzy inwestują i zarządzają środkami […]

Private equity w PolsceNa przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat następowała stała ewolucja definicji inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa rynku niepublicznego. Do końca lat siedemdziesiątych Aż do końca lat siedemdziesiątych dominuje definicja inwestycji kapitałowych w prywatne przedsiębiorstwa zawężająca te inwestycje do typowych inwestycji venture capital (wczesna faza rozwoju, zaawansowana technologia, wysokie oczekiwane stopy zwrotu). Jej źródłem […]

Ewolucja definicji Private Equity


Definicja Venture Capital Venture capital (VC): Specjalistyczne inwestycje kapitałowe dokonywane wspólnie z przedsiębiorcą w celu sfinansowania przedsiębiorstwa we wczesnym stadium jego rozwoju (tzw. “zasiewu” i startu) lub jego dalszej ekspansji. Akceptując wysokie ryzyko (charakterystyczne dla takich inwestycji), inwestor oczekuje w zamian stopy zwrotu z inwestycji, która jest wyższa niż przeciętnie […]

Venture capital jako część private equity