Lista funduszy private equity


PSIK

Nazwy większości funduszy działających w Polsce znajdują się na stronach PSIK, czyli Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

EVCA

Lista tych samych funduszy oraz innych europejskich funduszy znajduje się na stronach EVCA, czyli European Private Equity and Venture Capital Association, organizacji zrzeszającej europejskie podmioty związane z inwestycjami private equity. 

Od 2015 roku organizacja działa pod nową nazwą Invest Europe: The Voice of Private Capital (zmiana nazwy była spowodowana przede wszystkim poszerzeniem zakresu działania o fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe).

Powyższe listy najczęściej nie obejmują szeregu nieformalnych grup inwestorskich, które funkcjonują zarówno w Polsce jak i za granicą.

Fundusze Venture Capital POIG 3.1

Lista funduszy Venture Capital (POIG 3.1.), które dysponują środkami unijnymi z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up) jest przedstawiona na witrynie moim blogu.

Kwota wejścia kapitałowego takiego funduszu w dany projekt nie może być wyższa niż równowartość 200 tysięcy euro wg kursu na dzień inwestycji.

Całkowita kwota inwestycji może być wyższa, gdy w transakcji weźmie udział tzw. koinwestor (inwestor zewnętrzny inwestujący wspólnie z funduszem). Wielkość wejścia kapitałowego oraz liczba inwestycji są zapisane w przyjętej przez fundusz strategii inwestycyjnej.

Fundusze Venture Capital KFK

Lista funduszy Venture Capital finansowanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) jest przedstawiona na witrynie Private Equity Consulting.

Fundusze te to grupa funduszy VC korzystających ze środków publicznych (polskich i zagranicznych). „Fundusze KFK” są powoływane i zarządzane przez specjalistów w zakresie inwestycji kapitałowych na rynku niepublicznym.

KFK może zainwestować w jeden fundusz nie więcej niż 50% całkowitej kwoty kapitałów pozyskanych na wejścia kapitałowe. Pozostały kapitał dostarczają tym funduszom inwestorzy prywatni.

Fundusze Venture Capital Bridge Alfa (NCBR)

Lista funduszy inwestujących w ramach programu Bridge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest przedstawiona na Private Equity Consulting.

Fundusze VC działające w ramach Bridge Alfa koncentrują się inwestują w projekty o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) w fazach Proof-of-Principle i Proof-of-Concept, czyli najwcześniejszych fazach w rozwoju projektu.

Łączne zaangażowanie finansowe funduszu Bridge Alfa w jeden projekt nie może przekroczyć 1 miliona złotych, choć w przypadkach uzasadnionych i za zgodą NCBR, wartość wejścia kapitałowego może być zwiększona o maksymalnie 2 miliony złotych (łącznie do 3 milionów złotych).

Tematyce Private Equity poświeciłem tekst Fundusz Private Equity. Co to jest? Jak działa?, który znajdziesz na blogu firmowym Private Equity Consulting