Negocjacje z funduszem Private Equity


Negocjacje pomiędzy przedsiębiorcą a inwestorem rozpoczynają się już po wstępnej akceptacji projektu inwestycyjnego przez inwestora, a ich intensyfikacja następuje równolegle z natężeniem prac w ramach due diligence oraz charakteru ich rezultatów.

Szybkość prowadzenia negocjacji (i ich sukces) jest więc ściśle uzależniona od jakości przygotowanych danych i stopnia przygotowania przedsiębiorcy.

Po zaakceptowaniu projektu inwestycyjnego następuje finałowy etap negocjacji, które mają na celu określenie warunków inwestycji (term-sheet).

Wynik negocjacji jest podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji inwestora dotyczącej dokonania inwestycji (w funduszach private equity zajmuje się tym specjalnie wydzielony organ, np. Komitet Inwestycyjny).

Negocjacje mogą zostać przerwane w każdej chwili z wielu przyczyn, zarówno przez inwestora jak i przedsiębiorcę.

Szerzej na temat negocjacji pisałem w Negocjacje – wycena, term-sheet, umowa inwestycyjna.