Po transakcji private equity


Monitorowanie inwestycji

Większość inwestycji private equity w Polsce nie ma charakteru pasywnego. Zaangażowanie inwestora Private Equity w zarządzanie idzie zazwyczaj w parze z wielkością inwestycji i wielkością zakupionych udziałów, a jego warunki są szczegółowo określone w umowie inwestycyjnej.

Celem zaangażowania funduszu w nadzorowanie i/lub zarządzanie przedsiębiorstwem jest zwiększenie wpływu na wzrost jego wartości rynkowej.

Charakterystyczne dla tego procesu są między innymi:

(1) Przekazywanie inwestorom przez przedsiębiorstwo okresowych raportów okresowych (np. miesięcznych czy kwartalnych) przedstawiających finanse oraz dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa (jest to minimalny wymóg stosowany przez inwestorów private equity).

(2) Delegowanie przedstawicieli do rad nadzorczych czy komisji rewizyjnych przez inwestora.

(3) Bezpośredni udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez przedstawicieli inwestora – często członkowie zarządów (wspomaganie w zakresie finansów, marketingu, zarządzania).

(4) Udział w pracach nad budową długofalowej strategii dla przedsiębiorstwa oraz przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących kształtu przedsiębiorstwa w przyszłości.

(5) Inne: pomoc w nawiązaniu kontaktów eksportowych, zatrudnianie specjalistów branżowych do realizacji określonych projektów itp.

Wyjście z inwestycji (Exit)

Sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie, czyli tzw. wyjście z inwestycji (exit), następuje zwykle w ciągu 3-7 lat od momentu dokonania inwestycji.

Inwestorzy private equity w przeciwieństwie do inwestorów giełdowych muszą sobie samodzielnie zapewnić „wyjście z inwestycji”, czyli sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie.

W chwili obecnej w Polsce istnieją praktycznie dwie główne możliwości „wyjścia”:

(1) sprzedaż udziałów inwestorowi strategicznemu,

(2) upublicznienie spółki i wejście na giełdę (IPO).

Inne drogi wyjścia charakterystyczne dla Europy Zachodniej i Ameryki Północnej to:

(1) sprzedaż udziałów innemu funduszowi private equity lub innemu inwestorowi finansowemu,

(2) wykup udziałów przez obecnych właścicieli,

(3) wykup przedsiębiorstwa przez obecny lub nowy zespół zarządzający (MBO lub MBI), LBO (czyli przejęcie przy wykorzystaniu dźwigni finansowej),

(4) zastosowanie kilku z powyższych jednocześnie.

O wyjściach kapitałowych pisałem również szeroko w wielu tekstach na moim blogu.