Wady funduszy private equity


Kapitał private equity jest rozwiązaniem, które niesie za sobą wiele ograniczeń, choć z drugiej strony przedstawia duże możliwości wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to kapitał dostępny tylko dla niektórych przedsiębiorstw.

Dla części przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt bankowy, dla innych, równie dobrym rozwiązaniem, będzie pozyskanie kapitału na rozwój poprzez rynek publiczny (GPW czy NewConnect) lub strategiczny inwestor branżowy.

Dla małych przedsiębiorstw interesującym sposobem na pozyskanie środków będzie dofinansowanie poprzez jeden z funduszy, wspierających rozwój MSP, które głównie wykorzystują środki UE.

Poniżej przedstawiona została lista wad funduszy private equity. Kwestię zalet porusza Zalety funduszy private equity.

(1) Wysoki koszt pozyskania środków kapitałowych – giełda może dać bardziej obiektywną wycenę przedsiębiorstwa.

(2) Ograniczenie swobody działania przedsiębiorcy – fundusz private equity jest partnerem, który ogranicza możliwości kierowania przedsiębiorstwem zarówno w zarządzaniu bieżącym, jak i opracowywaniu strategii rozwoju.

(3) Ryzyko utraty wcześniejszej pozycji w swojej własnej firmie – możliwość ta jest raczej tylko teoretyczna, ponieważ w praktyce zagrożoną stroną są fundusze, czego już doświadczyły niektóre z nich.

(4) Wprowadzenie dodatkowych obowiązków – konieczność przygotowywania okresowych raportów, zwoływania regularnych posiedzeń rady nadzorczej itp.

(4) Konieczność podziału wypracowanych zysków z funduszem – bank wymaga tylko odsetek niezależnie od wysokości zysków.

(5) Relatywnie słabe wsparcie branżowe – strategiczny inwestor branżowy może efektywniej wpłynąć na wzrost przedsiębiorstwa.

(6) Okresowy charakter inwestycji – w przeciwieństwie do inwestora branżowego, fundusz od momentu inwestycji deklaruje „wyjście z inwestycji” po upływie kilku lat; w przeciwieństwie do spółki giełdowej, wszelkie zmiany właścicielskie mogą wywoływać znaczące perturbacje.