Zalety funduszy private equity


Poniżej przedstawione zostały główne zalety funduszy private equity. Kwestia wad funduszy PE została poruszona w Wady funduszy private equity.

(1) Możliwość pozyskania finansowania na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

(2) Wsparcie długofalowego rozwoju – fundusz private equity, w przeciwieństwie do banku, nie koncentruje się na teraźniejszości.

(3) Elastyczne podejście do ryzyka – fundusz, jako współwłaściciel (pozycja funduszu jest właściwie taka sama jak przedsiębiorcy), nie obawia się poszukiwać rozwiązań niekonwencjonalnych oraz podejmować decyzji co do przyszłości przedsiębiorstwa, których unikają zazwyczaj banki.

(4) Nie ma konieczności stosowania zabezpieczeń – inwestorzy private equity zazwyczaj akceptują brak zabezpieczenia dokonywanej inwestycji, choć w zamian żądają większego wpływu na przedsiębiorstwo i podwyższonej premii za ryzyko.

(5) Przedsiębiorca nadal posiada duży w wpływ na zarządzanie – fundusze poszukują pomiędzy przedsiębiorcami liderów, którzy przy ich wsparciu istotnie zwiększą wartość przedsiębiorstwa.

(6) Fundusz private equity dodaje przedsiębiorstwu wiarygodności i przyczynia się również do poprawy wizerunku firmy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

(7) Wsparcie przedsiębiorstwa specjalistycznym know-how w zakresie zarządzania, finansów, marketingu oraz w zakresie międzynarodowych kontaktów branżowych i biznesowych – samodzielne pozyskanie tej wiedzy przez przedsiębiorstwo mogłoby być bardzo kosztowne.

(8) Utrzymanie ograniczonego dostępu do informacji – pozyskanie finansowania przez giełdę niesie za sobą wypełnianie szczegółowych wymogów informacyjnych.

(9) Wsparcie przy określaniu długofalowej strategii wzrostu – przedsiębiorstwom w Polsce często jest brak specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, a przede wszystkim budowy modeli finansowych przedstawiających kilkuletnie projekcje finansowe.

(10) Brak jakichkolwiek regularnych wypłat gotówkowych z przedsiębiorstwa na rzecz funduszu (np. dywidend) jak to jest w przypadku spłat kredytu bankowego.

(11) Zwiększona zdolność kredytowa przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo jest w stanie pozyskać dodatkowe środki na rozwój w postaci kredytu.

(12) Dyscyplinowanie zespołu zarządzającego – inwestor private equity wymaga ścisłego przestrzegania okresowego raportowania, co eliminuje ex ante część nieefektywnych działań i zmusza zespół zarządzający do racjonalności; fundusz może też natychmiastowo zareagować w sytuacjach przerastających zespół zarządzający lub, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę, przewidzieć problemy w przyszłości.