Inwestycja Private Equity


Przekazanie informacji na temat przedsięwzięcia jest pierwszym krokiem w kontaktach z funduszem. Musi być ono poprzedzone dokładnymi przygotowaniami.

Inwestor będzie analizował dany projekt tylko raz, więc trzeba przedstawić przekonywujące dokumenty, które spowodują, iż postanowi się bliżej przyjrzeć danemu projektowi.

Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem inwestora private equity danym projektem, będzie wzrastało zapotrzebowanie na dodatkowe informacje od przedsiębiorcy. Podstawowymi dokumentami we wstępnej analizie projektu będzie teaser inwestycyjny wraz z modelem finansowym oraz biznes plan, który będzie zawierał szczegółowe informacje.

W procesie wstępnej analizy projektu, a następnie due diligence, inwestor, w celu dokładnego zrozumienia przedsięwzięcia, będzie zazwyczaj przygotowywał swoją własną dokumentację i własny model finansowy.

Przedsiębiorca powinien być przygotowany na prośby o przekazanie nowych dokumentów źródłowych, przygotowanie zestawień analitycznych i innych informacji. Projekt może zostać odrzucony przez inwestora na każdym etapie – nawet przed samym podpisaniem umowy inwestycyjnej. Podobnie może postąpić przedsiębiorca.

Trzeba też pamiętać, że projekt odrzucony przez jednego inwestora private equity, może zostać zaakceptowany przez innego, chyba że będzie miał podstawowe braki informacyjne.