Preferowane sektory inwestycji funduszu


Ograniczenia

Transakcje private equity w Polsce są realizowane praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki.

Większość funduszy private equity działających w Polsce wyklucza inwestycje w przemysł ciężki czy nieruchomości oraz inwestycje „nieetyczne”, czyli projekty mogące być szkodliwe dla środowiska czy zdrowia, a w tym przemysł tytoniowy, produkcję czy handel bronią itp. Fundusze z zasady też nie dokonują inwestycji w rolnictwo.

Na świecie funkcjonują jednak fundusze, których kryteria inwestycyjne są ograniczone tylko w niewielkim stopniu.

Fundusze uniwersalne i specjalistyczne

Większość funduszy inwestujących w Polsce można określić jako fundusze „ogólne” czy „uniwersalne”, czyli inwestujące we wszystkie sektory gospodarki. Oczywiście koncentrują się one na sektorach, które z ich punktu widzenia są najbardziej obiecujące w sensie przyszłych zysków.

Mniej liczna grupa funduszy deklaruje, iż ogranicza się wyłącznie do projektów inwestycyjnych spełniających konkretne kryteria. Jednak i te, wyjątkowo dokonują inwestycji, które wychodzą poza preferowane kryteria.

Do tej grupy należą m.in. fundusze związane z szeroko pojętym sektorem zaawansowanych technologii.

Istnieją wreszcie fundusze, które inwestują w projekty niszowe (np. niszowy produkt/usługa lub niszowy sektor), często charakteryzujące się nieskomplikowanym procesem produkcyjnym, ale jednocześnie gwarantujące utrzymanie stabilnej pozycji na rynku.

W Polsce inwestują także fundusze, które poszukują wyłącznie projektów typowo infrastrukturalnych.

Inwestycje w 2002 roku

Preferencje funduszy zmieniają się w zależności od zmian w oczekiwaniach co do potencjalnych zysków w przyszłości.

Według danych z „Rocznika PSIK 2003” inwestycje private equity w 2002 roku koncentrowały się na branży dóbr konsumpcyjnych, gdzie trafiło około 35,1% całości zainwestowanych środków (8,9% w 2001 roku), a pozostałe inwestycje trafiły między innymi do branży:

(a) telekomunikacji i mediów – 13,9% (46,4% w 2001 roku)

(b) energetycznej – 6,8% (0,8% w 2001 roku)

(c) transportowej – 6% (brak inwestycji w 2001 roku)

(d) budowlanej – prawie 5,8% (brak inwestycji w 2001 roku)

(e) medycznej – 3,6% (4,9% w 2001 roku).

Łączny udział wartościowy zaawansowanych technologii we wszystkich branżach w 2002 roku wyniósł 8%, w porównaniu do 33,6% w 2001 roku.